ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Katedra Metod Badania Kultury

Powstała w 2008 roku jako Zakład Metod Badania Kultury (Katedra od 2017 roku) z przekształcenia OŚRODKA BADAŃ MŁODZIEŻY na bazie prowadzonej przez zespół OBM specjalizacji na studiach dziennych i zaocznych „Antropologia współczesności. Animacja działań lokalnych” oraz rosnącego zainteresowania badaniem kultury wśród członków Zespołu naukowo-dydaktycznego. Katedrą kieruje prof. dr hab. Barbara Fatyga. OBM działa nadal jako Pracownia i zespół badawczy w ramach nowej struktury.

SKŁAD OSOBOWY

DOKTORANCI

mgr Maciej Folta, mgr Magdalena Kubecka, mgr Kaja Rożdżyńska-Stańczak, mgr Marta Sęk, mgr Aleksandra Zalewska-Królak.

DOKTORANCI ZEWNĘTRZNI

mgr Tomasz Kasprzak, mgr Magdalena Sołtys (ASP Warszawa)

PRACOWNIK TECHNICZNY

BYLI PRACOWNICY OBM i ZMBK

TEMATYKA BADAWCZA PODEJMOWANA PRZEZ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU

W zakładzie zajmujemy się:

Zrealizowaliśmy liczne, interdyscyplinarne, indywidualne i zbiorowe projekty badawcze w Polsce i za granicą (m.in.: w Niemczech, na Syberii, w Kenii, w Chinach, Indiach i wielu innych krajach).

ŻYCIE NAUKOWE W ZAKŁADZIE

Życie naukowe organizowane jest w ramach:

a) regularnego seminarium Katedry, odbywającego się co tydzień we wtorki między godziną 13.15 a 15.00; głównym tematem seminarium w roku 2017 jest nowa publikacja zespołowa poświęcona metodologii badań;

b) seminarium dla doktorantów – odbywającego się również we wtorki, co dwa tygodnie w godzinach od 9.30 do 11.30;

c) zebrań zespołu merytorycznego tzw. Węzła Centralnego w Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza (http://ozkultura.pl/) odbywających się również we wtorki, co dwa tygodnie (naprzemiennie z seminarium doktoranckim);

d) zebrań ad hoc związanych z realizacją przez mniejsze zespoły projektów badawczych, do których zawsze zapraszamy PT Studentów i Doktorantów.

Członkowie Zakładu uczestniczyli i uczestniczą też w życiu naukowym i społecznym poza ISNS jako członkowie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, rad i redakcji czasopism, Komitetu Socjologii PAN, rad i zarządów organizacji pozarządowych, członkowie zewnętrznych zespołów badawczych.

DYDAKTYKA PROWADZONA PRZEZ ZAKŁAD W ISNS

PRZEDMIOTY OGÓLNE

SPECJALIZACJA „ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI: badanie i animacja kultury” (studia licencjackie).

SPECJALIZACJA „ ANTROPOLOGIA WSPOŁCZESNOŚCI” (studia magisterskie).

Jest to pierwsza w Polsce – istniejąca od 1993 roku – specjalizacja w zakresie antropologii współczesności. Program nauczania zawiera solidną dawkę teorii i metodologii połączoną z licznymi zajęciami warsztatowymi, praktyką terenową oraz możliwością współpracy z zespołami KMBK przy realizacji konkretnych projektów naukowo-badawczych, co umożliwia zdobycie unikalnego doświadczenia pracy wg standardów akademickich i w interdyscyplinarnym zespole.

OŚRODEK BADAŃ MŁODZIEŻY

KALENDARIUM - WAŻNIEJSZE FAKTY