Podstawowe informacje

Ogólne założenia studiów w ISNS[plik w formacie .doc]


Dyrektor Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych - prof. dr hab. Krzysztof Kiciński
Zastępca dyrektora - prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewka-Manterys
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych - prof. Iwona Jakubowska-Branicka
Prodziekan WSNSiR do spraw studenckich - dr Wojciech Pawlik. Kontakt e-email


Sekretariat Dyrekcji (p.116) - tel./fax 022 826 21 84, 022 552 01 23, 022 552 01 54
Sekretariat studiów stacjonarnych (p. 114) - tel./fax 022 826-84-78, 022 552 01 75
Sekretariat studiów zaocznych II piętro, p.213 - tel./fax 022 826 61 75, 022 552 01 76. Czynny: poniedziałek, środa: w godz. 11-14, wtorek, czwartek: w godz.15-18, E-mail: isns-z@isns.uw.edu.pl
Sekcja socjalna – p. Bożena Nawrocka – Żurawia 4, p. 206, tel. 022 553 16 23
Sejcka finansowa, Żurawia 4 – 022 553 16 28
Sekcja badań, Żurawia 4 - 022 552 01 65
Biblioteka - tel. w. 022 552 01 12, 022 552 02 75
Portiernia, Nowy Świat 69 - 022 827 96 17, 022 552 01 15
Portiernia, Nowy Świat 67 - 022 552 01 95
Sala komputerowa – 022 552 01 79

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych został założony w 1990 roku. Skupia przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, zwłaszcza socjologów, psychologów i antropologów kulturowych. Kształci studentów zarówno na poziomie wiedzy ogólnoteoretycznej jak i praktycznej, przygotowując ich do pełnienia ról zawodowych wymagających umiejętności pracy z ludźmi, diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Głównymi kierunkami badań naukowych w Instytucie są: socjologia przemian społecznych,socjologia rodziny, teoria konfliktów społecznych, elementy polityki społecznej, patologia społeczna, socjologia moralności, psychologia społeczna i kliniczna, socjologia obyczajów i prawa, historia idei. Instytut oferuje studentom 13 ścieżek specjalizacyjnych, rozpoczynających się na trzecim roku studiów.


Archiwum

Katedra im. Erazma z Rotterdamu

Popieramy:

 
 
Webmaster: Kuba Bartosiak

 

 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW Email studia dzienne i wieczorowe Email studia zaoczne