ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Studia III stopnia (doktoranckie)Aktualności

Plan zajęć

Regulaminy i dokumenty

Tryb czynności w przewodach doktorskich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW

Sylwetka absolwenta

Program studiów doktoranckich wraz z efektami kształcenia

Program przejściowy studiów III stopnia

Uchwała Rady Naukowej z 26.03.2014 o zmianach w programie studiów doktoranckich

Terminy płatności na niestacjonarnych Studiach Doktoranckich

Zasady odbywania praktyk zawodowych na Studiach Doktoranckich


Informacje o stypendiach

Informacje o stypendiach

Szczegółowe zasady rekrutacji

Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych,

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, studia stacjonarne

Niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosownych Nauk Społecznych

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, studia niestacjonarne

Skład Komisji Rekrutacyjnej