Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum

magisterskie 5-letnie
studia I stopnia
studia II stopnia


magisterskie 5-letnie (wieczorowe)
magisterskie 5-letnie (zaoczne)
studia I stopnia (zaoczne)
studia II stopnia (mgr uzupelniajace zaoczne)
studia 2,5-letnie magisterskie uzupełniające (zaoczne)

studia III stopnia (doktoranckie)

Strona główna Studia Studia podyplomowe

Gender Studies

Gender Studies – studia i badania nad problematyka społecznej i kulturowej tożsamości płci: opisują, analizują, dekonstruują wszystkie przesądy związane ze stereotypami kobiecości i męskości. Tematyka ta dotyczy wszystkich dziedzin życia i nauki, uzupełnia akademicką wiedzę, „odczarowuje” mity, rozszerza perspektywę o spojrzenie na dokonania całej ludzkości, a nie tylko męskiej połowy. Gender Studies stanowi krytykę kultury i niesie propozycje jej zmiany.
Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies” ISNS UW oferują, co semestr nową ofertę cyklów zajęć z zakresu socjologii, psychologii, prawa, historii, teorii kultury, teorii literatury i innych dziedzin nauk humanistycznych. Łączy je wspólna perspektywa: wykładający prowadzą badania i analizują dokonania swojej dziedziny naukowej z perspektywy tożsamości płci. Studia stanowią nie tylko „uzupełnienie” dotychczasowej wiedzy o to, co było w niej pomijane z powodu wcześniejszego braku zainteresowania i braku badań nad sytuacją kobiet, opisują oraz analizują panujące stereotypy związane z kobiecością i męskością, ale niosą też propozycje nowego spojrzenia na dotychczasową naukę i kulturę, które uwzględnia perspektywę obu płci. Oferta przedmiotów do wyboru zmienia się co semestr - wybór przedmiotów, długość, tryb studiów zależy od Ciebie! (Aby studia skończyć trzeba zebrać wpisy z 12 przedmiotów oraz napisać pracę końcową.)

- aby zapisać się na studia
należy skontaktować się mailowo do 8 października.
mail: gender@isns.uw.edu.pl
Koordynatorka Gender Studies dr Katarzyna Władyka 0 504 179 222
(sekretariat - ISNS, Nowy Świat 69, pokój 7/8)

- KONTO GENDEROWE
UNIWERSYTET WARSZAWSKI WSNSiR (290)-ISNS(GENDER)
UL. NOWY ŚWIAT69 00-927 WARSZAWA
371160220200000000608494999

Opłata za pakiet 3 przedmiotów - 1000 zł. za semestr.
Opłata za pakiet 4 przedmiotów - 1200 zł. za semestr.
Opłata za pojedyncze zajęcia - 400 zł. za semestr.

KOPIĘ KWITU ( Z TYTUŁAMI WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW) NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU DO
15 października – najlepiej mailem!!!!
FAX +22 826 21 84 (DOPISEK: DLA KASI WŁADYKI)
MAIL: gender@isns.uw.edu.pl


Program Gender Studies w semestrze zimowym 2014/2015

 

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl